Finansowa.tv

Szukaj
Close this search box.

Analiza fundamentalna

Newag S.A.
newag

Historia i działalność spółki

Spółka Newag S.A., której historia sięga 1876 roku, kiedy to nazywała się jeszcze Cesarsko-Królewskie Warsztaty Kolei stanowiła zaplecze techniczno-remontowe dla powstałej w wyniku sprowadzenia wysokiej rangi urzędników, lini kolejowej tarnowsko-leluchowskiej. Linia przebiegała przez Nowy Sącz, który do dzisiaj jest siedzibą spółki. 

Do 1912 roku zakład rozbudowywano stopniowo. Podczas I wojny światowej mierzył się on z wieloma trudnościami, jednak nie ucierpiał, a wręcz na niej zyskał, nowe kompetencje – naprawę i produkcję pancernych pociągów dla armii austro-węgierskiej. Gorzej natomiast było podczas II wojny światowej, kiedy przeprowadzono z konieczności ewakuację ludzi oraz maszyn do pobliskiego Stanisławowa. Po wojnie zakład trzeba było odgruzować, podczas okupacji Niemieckiej zakład co prawda rozbudowywano, jednak pod koniec okupacji Niemcy wywiozły większość maszyn i zniszczyły część budynków.

Zakład wielokrotnie zmieniał nazwę, został włączany i wyłączany ze struktur państwowego PKP do 6 września 1994 roku. Wtedy też akt notarialny, podpisany przez Ministra Przekształceń Własnościowych ustanowił przekształcenie zakładu w jednoosobową spółkę skarbu państwa.

2001 rok, był rokiem ciężkim. Trudna sytuacja finansowa, która wynikała z małego backlogu spowodowała, że rozpoczęto restrukturyzację. W 2003 roku spółka przeszłą w ręce prywatnego inwestora i uzyskałą certyfikat jakości ISO9001:2001.

Newag stał się Newagiem w roku 2005, kiedy to zmieniono jego nazwę. Natomiast debiut giełdowy spółka zaliczyła 5 grudnia 2013 roku, kiedy to sprzedano akcje stanowiące 43,47% kapitału zakładowego. 

W spółce z Nowego Sącza przede wszystkim odbywa się produkcja, ale również serwis i renowacja taboru kolejowego. Dzięki temu spółka może zapewniać sobie wieloletnie kontrakty. Obecnie w taśmach produkcyjnych powstają:

  • Elektryczne zespoły trakcyjne,
  • Hybrydowe zespoły trakcyjne,
  • Spalinowe zespoły trakcyjne,
  • Lokomotywy elektryczne,
  • Lokomotywy spalinowe,
  • Tramwaje,
  • Wagony,
  • Projekty NCBIR.

Akcjonariat

Osobiście mam dość duży problem z akcjonariatem. Porozumienie Akcjonariuszy Newag posiada 53,16% akcji, co nie jest złą wiadomością. Jest też rząd norweski, świetnie znany w małych i ciekawych biznesach, który ma 3,64% akcji. Niespełna 40% akcji posiadają rożne OFE i TFI.

Natomiast to, co jest niepokojące, to słaby free-float, tylko około 4% akcji jest w wolnym obiegu. Może to zaszkodzić spółce w przyszłości, łatwiej będzie zdjąć spółkę z giełdy w razie takiej ewentualności, ale także ciężko będzie się wyzbyć akcji.

akcjonariat newag
źródło: https://www.biznesradar.pl/akcjonariat/NEWAG

Rok 2020 w pigułce

 1. Rekordowy rok pod względem przychodu, 1,32 mld zł przełożyło się na ich wzrost +47,3% r/r. Kapitalny był również zysk netto wynoszący 218,9 mln zł względem 89,7 mln zł. rok wcześniej.
 2. Największy w historii kontrakt na dostawy elektrycznych zespołów trakcyjnych Impuls 2 opiewający na niemal 668 mln zł brutto.
 3. Podpisano umowę na dostawę dwóch innowacyjnych pojazdów hybrydowych.
 4. Rozszeżono o województwa Wielkopolskie i Podkarpackie regiony, w których dostarczono pojazdy pasażerskie Impuls.
 5. Dalej utrzymano 100% udział w rynku lokomotyw elektrycznych.
 6. Zakończono dostawę lokomotyw Griffin dla PKP Intercity oraz dostarczono również sześcioosiowy DRAGON 2, który ustanowił rekord maksymalnej siły pociągowej lokomotywy podczas rozruchu na Dużym Obwodzie Testowym w Velimiu.
 7. Otwarcie nowoczesnego centrum logistycznego z nowoczesnym magazynem wysokiego składowania.
 8. Zamontowano panele fotowoltaiczne i uruchomiono linie napraw maszyn elektrycznych i napraw zestawów kołowych.
 9. Uruchomiono pierwszy i jedyny (!) w Polsce tor testowy, pozwalający na sprawdzanie pojazdów korzystając z wielu rodzajów napięcia.

Wskaźniki

Dzięki bardzo dobrym wynikom finansowym w roku ubiegłym i przyzwoitych w Q1 20′, spółka posiada bardzo dobry stosunek ceny do zysku, czyli wskaźnika P/E = 5,35. Na tle sektora to znaczna „przecena”, o niemal 100% mniej, aniżeli konkurencja sektorowa, gdzie ta wartość wynosi ponad  10 punktów! Ostatnie kwartały pozwoliły też podnieść marżę netto z 10% do 16,6%! Newag cechuje się świetnymi rentownościami: ROE=~30% (3-krotnie więcej niż sektor) i ROA=~16% (o 10,74% więcej niż sektor). Oceny Altmana i Piotrowskiego nie pozostawiają żadnych złódzeń, jaki był rok ubiegły dla Newagu, te oceny są maksymane, które są do uzyskania, co dobrze wróży na przyszłość.

Nie wszystkie wskaźniki są na tak dobrym poziomie, spółka cechuje się negatywną wartością wskaźnika ceny do wartości księgowej, wyższej o niemal 45% na tle sektora, wynoszącej C/WK=1,52

źródło: https://www.biznesradar.pl/notowania/NEWAG#max_lin_lin

Finanse spółki

Spółka zaliczyła bardzo dobrą końcówkę roku 2020 i pierwszy kwartał 2021 również był stosunkowo udany. Co jednak warto nadmienić, to wynik 2020 roku był fenomenalny, ale oczywiście do powtórzenia, jeśli uda się tylko w dalszym ciągu pozyskiwać nowe kontrakty.

źródło: https://www.investing.com/equities/newag-financial-summary

Pozytywne aspekty

 1. Rozsądnie wypłacana dywidenda, wtedy kiedy są na to fundusze.
 2. Spółka ciągle inwestuje, w wielu rzeczach jest „naj”, np. jedyny tor testowy w Polsce dla różnych napięć, czy rekordowa prędkość taboru.
 3. Pieniądze na kontrakty w ramach funduszy unijnych – branża kolejowa jest „sexy” i eko względem polityki klimatycznej UE.
 4. Dobra i stabilna sytuacja finansowa, przy niskiej wycenie rynkowej.
 5. Masowe zwiększanie udziału w rynku nowoczesnych pojazdów hybrydowych.
 6. Kontrolowanie w 100% rynku lokomotyw elektrycznych.
 7. Podpisywane na lata kontrakty dają przewidywalność biznesowi.
 8. Newag pracuje na świetnych rentownościach.

Zagrożenia

 1. Polityka, polityka, polityka!
 2. Spółka jest mocno uzależniona jest od kontraktów z dużymi spółkami skarbu państwa (np. PKP PLK, Intercity, Cargo)
 3. Niski free-float (4% akcji w wolnym obiegu).
 4. Dość duży udział TFI i OFE.
 5. Proces ekspansji na rynki zagraniczne jest utrudniony ze względu na wiele formalności papierowych np. homologacja pojazdów i legalizacja ich.
 6.  Walka polskiego rządu z UE w sprawie praworządności, co przekłada się na blokadę środków, które miały potencjalnie trafić na rozwój przemysłu kolejowego.

Dywidenda

Newag jest spółką dywidendową, ale często wypłaca dywidendę wtedy, kiedy ma odpowiednie środki. Nie jest spółką dywidendową za wszelką cenę, co pokazał podział zysków za 2017 rok, kiedy to nastąpiła przerwa w wypłacie. Od debiutu jest to jedna jedyna przerwa, jednak tak jak wspominałem, spółka mocno patrzy na wypracowany zysk netto i wtedy decyduje ile wypłaci w formie dywidendy.

Mimo, że problemów z płynnością nie ma, a Newag potrafi zarabiać gotówkę, to mogą się zdarzyć słabsze lata i potrzeba zatrzymania wypracowanego zysku w spółce. Mimo wszystko najbliższe lata to ewidentnie świetlana przyszłość ze względu na Polski Ład, czy KPO – Krajowy Plan Odbudowy, z których pieniądze (ze środków unijnych) mają do kolei popłynąć strumieniem. Można się więc spodziewać, że spółka będzie tego beneficjentem i dywidenda powinna być oczywistością. Warto nadmienić, że portfel zamówień na 2021 rok jest taki, jak rok wcześniej i bardzo przyjemna dywidenda powinna zostać wypłacona z zysku za 2021 rok.

Dzisiaj, kiedy artykuł zostaje opublikowany (12.09.2021) jest jeszcze szansa na załapanie się na blisko 6% dywidendę, ostatnie notowanie z prawem do dywidendy w wysokości 1,5zł, to 13.09.2021, wypłata nastąpi 29.10.2021 roku.

dywidenda newag
źródło: https://www.biznesradar.pl/dywidenda/NEWAG

Szczegółowa analiza spółki

Na sam koniec zapraszam Cię do wideo na YT, gdzie znajdziesz więcej informacji, szerzej omówionych, łącznie 30 minut analizy fundamentów i historii spółki. Jeśli natomiast Ci się spodoba, daj mi o tym znać w komentarzu tutaj, bądź pod filmem i zostaw subskrypcję na kanale.

Materiały dodatkowe

01

Relacje inwestorskie

https://www.newag.pl/
https://www.newag.pl/o-firmie/historia/
https://www.newag.pl/o-firmie/strategia/

https://www.newag.pl/wp-content/uploads/2018/09/List-Prezesa-Zarzadu.pdf
https://www.newag.pl/wp-content/uploads/2018/09/202105-prezentacja-raportu-rocznego_final.pdf
https://www.newag.pl/wp-content/uploads/2018/09/Prezentacja-24.04.2019.pdf

02

Wskaźniki

https://www.biznesradar.pl/dywidenda/NEWAG
https://www.investing.com/equities/newag-financial-summary

Dodaj komentarz

© Copyright Finansowa.TV 2021. All rights reserved