Read more about the article Obligacje Skarbowe – Krok po Kroku
fot. Dariusz Iwanski www.iwanski.com.pl tel. 0048 601 362 305 foto.iwanski@yahoo.com

Obligacje Skarbowe – Krok po Kroku

Obligacje to dłużne papiery wartościowe. W przypadku detalicznych obligacji skarbowych emitentem jest Skarb Państwa, a obligatariuszem są prywatne osoby, czyli inwestorzy indywidualni, bo tylko takie osoby mogą obligacje kupować.

Czytaj dalejObligacje Skarbowe – Krok po Kroku