Finansowa.tv

obligacje skarbowe

Detaliczne obligacje skarbowe - wszystko co musisz wiedzieć

Wstęp

W 2022 roku mocno dociskała nas inflacja, rosła ona w szczycie do 18,4% (marzec 2023) i od tego czasu zdążyła zmaleć do 10,1% (sierpień 2023). Projekcje NBP są bardzo optymistyczne, jeśli chodzi o spadki, a w dobie spadającej inflacji świetnie przenoszą wartość pieniądza w czasie obligacje, te indeksowane inflacją. W tym artykule dowiesz się czym są obligacje skarbowe, jak działają, dlaczego są najbespieczniejszym instrumentem finansowym (w mojej opinii), który dodatkowo daje możliwość walki z inflacją i ochrony swoich oszczędności. Dodatkowo udostępniam kalkulator, a także wideo, w którym omawiam kilka scenariuszy i ciekawostek.

Czym są Obligacje Skarbowe?

Obligacje to dłużne papiery wartościowe, czyli papiery, które prowadzą do zawarcia transakcji między emitentem obligacji, czyli pożyczającym, a obligatariuszem, czyli pożyczkodawcą. W przypadku detalicznych obligacji skarbowych emitentem jest Skarb Państwa, a obligatariuszem są prywatne osoby, czyli inwestorzy indywidualni, bo tylko takie osoby mogą obligacje kupować.

Upraszaczając, przy kupnie obligacji pożyczamy Skarbowi Państwa pieniądze na jego działalność, wzamian Skarb Państwa na określonych zasadach zobowiązuje się do zwrotu pożyczki oraz kuponu, czyli odsetkek, które te obligacje wypracowały, w określonym czasie.

Kupując Obligacje Skarbowe mamy praktycznie 100% pewność, że nie poniesiemy nominalnie straty, a więc nawet, jeśli przdterminowo zerwiemy te obligacje, to utracimy tylko w całości lub częściowo odsetki, które zostały naliczone do tej pory, natomiast cały nasz depozyt odzyskamy.

Czy Obligacje Skarbowe są bezpieczne?

Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam, ponieważ ryzyko utraty zainwestowanych środków związane jest z niewypłacalnością Państwa Polskiego. A zatem, w przypadku bankructwa Polski jesteśmy narażeni na stratę. Natomiast jest to mało prawdopodobne w mojej opinii, ponieważ sytuacja naszego długu jako Państwa jest na tle inncy państw zdrowa. Dodatkowo warto pamiętać, że to my – obywatele spłacamy obligacje, poprzez płacenie podatków. Należy też pamiętać, że obligacje są rolowane, czyli starsze obligacje są spłacane nowymi ich emisjami, a w czarnym scenariuszu zawsze można uruchomić dodruk pieniędzy. Skrajnymi przypadkami mogą być też takie czynniki jak: wojna, ryzyko polityczne, gdzie politycy przestaną honorować obligacje, jednak to przypadek skrajny, gdzie Polska straciła by kompletnie wiarygodność na każdej płaszczyźnie.

Warto też porównać ryzyko upadku naszego Państwa z ryzykiem upadku jakiegoś konkretnego banku. Jeśli nie boimy się trzymać pieniędzy w banku, tym bardziej nie powinniśmy obawiać się inwestować oszczędności w obligacjach.

Czy na obligacjach zatem można stracić?

Teoretycznie nie, ponieważ dostaniemy minimalnie tyle, ile zainwestowaliśmy. Natomiast warto pamiętać o stracie realnej, czyli takiej, która uwzględnia inflację. Nawet obligacje, których założeniem jest walka z mechanizmem inflacji nie pozwala się przed nią zabezpieczyć w każdym przypadku.

Dlaczego wogóle roważać obligacje skoro mamy lokaty, czy konta oszczędnościowe? Z reguły obligacje dają większą stopę zwrotu. Dodatkowo też nie mają żadnych ograniczeń czasowych i kwotowych, jak w przypadku w miarę wysoko oprocentowanych KO, czy lokat. Zestawiajac to z, podkreślę, w mojej opinii bezpieczniejszym instrumentem, jakim są obligacje, warto jednak rozważyć, czy nie przenieść środków na obligacje skarbowe. Dodam, że Polacy jako naród mają ogromną ilość pieniędzy na kontach nieoprocentowanych, bądź bardzo nisko oprocentowanych depozytach, a więc inflacja mocno podgryza te środki i realnie są one coraz mniej warte.

Rodzaje Obligacji Skarbowych

Mamy 3 rodzaje dostępnych obligacji skarbowych:

 • stałoprocentowe – czyli te, gdzie z góry znamy oprocentowanie w każdym okresie oszczędzania,
 • zmiennoprocentowe – gdzie oprocentowanie jest zmienne i aktualizowane co miesiąc. To oprocentowanie zależne jest od stopy referencyjnej NBP.
 • indeksowane inflacją – czyli takie, gdzie oprocentowanie jest zależne od wskaźnika inflacji. W pierwszym okresie (roku) mamy stałe oprocentowanie, natomiast w kolejnych latach będzie się ono składało ze wspomnianego odczytu inflacji i marży
 • *rodzinne indeksowane inflacją – są to obligacje działające na tej samej zasadzie co zwykłę indeksowane inflacją, ale dla beneficjentów 500+, mają one lepsze warunki

Jak kupić Obligacji Skarbowych

Kupować obligacje skarbowe można w banku PKO BP i Pekao SA, oddziale, przez telefon lub bezpośrednio na stronie obligacjeskarbowe.pl

Osobiście polecam posiadanie konta w banku PKO lub Pekao, bo można to zrobić bez wizyty w oddziale banku.

Ja preferuję z kilku powodów PKO BP:
 1. założyłem konto i uzyskałem możliwość kupowania obligacji bez wychodzenia z domu
 2. mam wszystkie informacje w jednym miejscu: konto ROR, oszczędnościowe, informacje o moich obligacjach i PPK, które również jest w PKO BP TFI
 3. mam możliwość kupowania obligacji rodzinnych ROD i ROS (UWAGA – nie ma ich w Pekao SA!)
 4. PKO BP oferuje konto IKE Obligacje (ja nie korzystam)

Załóż konto do zakupu obligacji ONLINE

Ja preferuję z kilku powodów PKO BP:
 1. założyłem konto i uzyskałem możliwość kupowania obligacji bez wychodzenia z domu
 2. mam wszystkie informacje w jednym miejscu: konto ROR, oszczędnościowe, informacje o moich obligacjach i PPK, które również jest w PKO BP TFI
 3. mam możliwość kupowania obligacji rodzinnych ROD i ROS (UWAGA – nie ma ich w Pekao SA!)
 4. PKO BP oferuje konto IKE Obligacje (ja nie korzystam)

Kilka przemyśleń

 1. wskaźniki inflacji używane w obliczenia są projekcjami NBP to tylko projekcje, ale nawet taki organ nie ma szklanej kuli i są to tylko dywagacje
 2. każdy ma swoją własną inflację i tzw. koszyk inflacyjny, ta z projekcji NBP jest średnią
 3. rozważam scenariusze, które mogą pojawiać się na innych kanałach finansowych, jednak mam kilka scenariuszy, które mnie zastanawiały, więc je pokazuję w filmie
 4. nie używam IKE obligacje, bo uważam, że to strata potencjału tego konta i nie warto, jeśli jednak nie masz innych planów inwestycyjnych, rozważ IKE
 5. uważam że obligacje, ale te skarbowe, to najbezpieczniejsze instrumenty finansowe, ale to tylko moja opinia, w mojej opinii Państwo Polskie mimo wszystko ma bezpieczny poziom długu publicznego i daleko nam do bankructwa, mam też głęboką nadzieję, że takie scenariusze jak wojna nas nie dotkną i głęboko w to wierzę, wtedy jednak moje obligacje SP nie będą dla mnie największym zmartwieniem
 6. dla tych, którzy spodziewają się obniżek stóp procentowych warto zablokować sobie przy użyciu obligacji TOS oprocentowanie na 3 lata, na poziomie 6,85% to 

Dodaj komentarz

© Copyright Finansowa.TV 2021. All rights reserved