Finansowa.tv

Szukaj
Close this search box.

Inwestowanie

[1/4] "Wszystko o IPO" - czym jest IPO i jak w nie inwestować
ipo

Wstęp

IPO (ang. Initial Public Offering) to instrument inwestycyjny, który pozwala na inwestowanie w pierwszej ofercie publicznej spółki. Oferta ta dotyczy emisji akcji spółki, która chce wejść formalnie na giełdę. IPO to pierwsza oferta publiczna, która pozwala nabyć nową, emitowaną pulę akcji, bądź odkupić je od właściciela obecnych udziałów. Spółka chcąca wypuścić akcje robi to w konkretnym celu. Z reguły chce ona pozyskać fundusze na dalszy rozwój, ale zdarza się też tak, że akcjonariusz, który posiada udziały w spółce, chce je sprzedać.

Wejście na giełdę

Jeśli spółka chce wejść na giełdę, musi posiadać status spółki akcyjnej, a więc odpowiednią formę prawną. Sama procedura IPO jest opisana w formie przepisów prawnych z dnia 29.07.2005 roku w „Prawie o ofercie publicznej”. 

Spółka przed debiutem na giełdzie musi złożyć prospekt emisyjny do publicznej wiadomości. Taki prospekt musi zostać zatwierdzony przez organ nadzorujący, np. w Polsce jest to Komisja Nadzoru Finansowego. Zatwierdzony przez organ prospekt jest ważny przez 12 miesięcy od jego zatwierdzenia. Dopiero po zatwierdzeniu prospektu  emisyjnego spółka może rozpocząć premarketing, czyli ocenę zainteresowania potencjalnych inwestorów.

Zapis na IPO i redukcja

Inwestowanie w IPO rozpoczyna się dla potencjalnego inwestora od momentu, kiedy spółka dopełni wszystkich formalności związanych z przeprowadzeniem oferty publicznej na akcje. Instytucje zaangażowane w IPO zbierają zapisy wśród chętnych inwestorów, tworząc listę popytu. Dzięki temu określa się ilość osób, które chętne są wziąć udział w IPO i nabyć oferowane akcje. Określa się poziom redukcji zapisów, co oznacza, że potencjalny inwestor nie dostanie tylu akcji, na ile się zapisał, tylko proporcjonalnie mniej w odniesieniu do współczynnika redukcji. Np. jeśli inwestor wyraził chęć nabycia 10 akcji w IPO, a poziom redukcji wynosi 80%, to jego zapis na akcje zostaje zredukowany o 80%, a więc zakwalifikuje się on do otrzymania dwóch akcji z wcześniejszych dziesięciu. Oczywiście zablokowana kwota gotówkowa, która nie została wykorzystana na zakup akcji, zostanie zwrócona do inwestora.

Jeśli chodzi o Polskie spółki, ich akcje można nabyć w pierwszej ofercie publicznej w większości polskich domów maklerskich. Dla polskiego inwestora problematyczne może być zapisanie się na IPO np. amerykańskich spółek, tutaj z pomocą przychodzi platforma Freedom 24. Jest to platforma wchodząca w skład spółki Freedom Finance, która notowana jest na giełdzie Nasdaq i regulowana przez MiFiD II, jest członkiem MFME i posiada rating B wg S&P Global Ratings, co świadczy o niebezpieczności podmiotu. 

Platforma oferuje pierwszą ofertę publiczną (IPO) firm amerykańskich i europejskich. Dzięki temu można nabyć akcje w oryginalnej cenie, przed obrotem na giełdzie. Dzięki platformie mamy dostęp do największych IPO, które są rekomendowane przez analityków, wcześniej starannie selekcjonowane.

W ostatnim odcinku opowiadałem o IPO spółki Rivian (Nasdaq:RIVN), film możesz obejrzeć tutaj:

Wcześniejsze IPO selekcjonowane przez Freedom Finance pozwoliły osiągnąć średni zwrot na poziomie 62%. Liczba oferowanych przez platfomę IPO od roku 2012 to 261.

ipo_f24
źródło: www.freedom24.com

Jeśli chodzi o IPO wspomnianej, omawianej spółki Rivian (Nasdaq:RIVN), to inwestorzy również mogli liczyć na przyjemny wzrost. Zapis na akcje odbywał się po cenie $78.00, natomiast cena otwarcia to $106.75.

rivian_ipo
źródło: www.freedom24.com

Nu Holdings (Nubank) złożył wniosek o IPO w dniu 1. dnia listopada. Oczekuje się, że IPO zostanie przeprowadzone na początku grudnia. Brazylijski podmiot znany jest przede wszystkim z bank Nubank, który jest jednym z największych neo-banków na świecie, skupiającym się na usługach online bez fizycznej lokalizacji.

Potencjalna wycena spółki po IPO może wynieść 50 mld USD, przy obecnej wycenie na poziomie 30 mld USD, co czyni NuBank najdroższym bankiem cyfrowym na świecie. Jego najbliższy konkurent, szwedzki startup fintech Klarna został wyceniony na 45,6 mld USD w czerwcu 2021 roku.

Firma jest jednym z głównych innowatorów w sektorze bankowym w Brazylii. Podczas gdy wielu graczy na rynku finansowym pobiera opłaty nawet za podstawowe transakcje, Nubank oferuje darmowe usługi. Firma rozpoczęła działalność w 2013 roku od wydawania kart kredytowych bez opłat, po czym stopniowo przeszła do oferowania ubezpieczeń, pożyczek oraz kont oszczędnościowych.

Jednym z dużych inwestorów banku jest Berkshire Hathaway, który w tym roku zainwestował w niego 500 mln USD. Bank ma obecnie ponad 48 milionów użytkowników, w tym brazylijską gwiazdę pop Anittę i ma oddziały w innych krajach Ameryki Łacińskiej. Firma powiększa swoją bazę klientów średnio o 2 miliony nowych klientów każdego miesiąca.

Perspektywy rozwoju tej organizacji są duże. W Ameryce Łacińskiej mieszka ponad 650 milionów ludzi, z których wielu wciąż nie posiada konta w bankach. Potencjalny rynek szacowany jest na 269 miliardów USD. Pozytywnym czynnikiem dla rozwoju jest ustawodawstwo, które jes lojalne wobec sektora fintech.

Wnioski o udział w Nu Holdings Ltd. są przyjmowane do 08.12.2021 18:00. Aby wziąć udział, wymagane jest konto inwestycyjne w Freedom Finance. Minimalna kwota wniosku o udział — $ 2000.

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Seria "Wszystko o IPO" na YouTube

Podsumowanie

IPO, czyli pierwsza oferta publiczna to bardzo fajny instrument do osiągania wysokich stóp zwrotu, oczywiście posiadający swoje ryzyka, o których w następnych częściach. Dzięki platformie Freedom 24 polski inwestor może uczestniczyć w IPO spółek zagranicznych, które dodatkowo są selekcjonowane przez analityków platformy.

W dalszych częściach serii porozmawiamy sobie o kolejnych elementach strategii inwestycyjnej, która zakłada inwestycje w IPO, natomiast już teraz zapraszam Cię na platformę Freedom24, która objęła patronat nad tą serią edukacyjną.

Dodaj komentarz

© Copyright Finansowa.TV 2021. All rights reserved