W tej kategorii znajdziesz wpisy dotyczące analizy fundamentalnej spółek z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Są to moje prywatne analizy i nie są one rekomendacjami inwestycyjnymi.